Search Results : 239 record(s) found

Name in EnglishName in ChineseGuide Pass No.Expiry Date
(YYYY-MM-DD)
KA MAN LEE賈文利TG107632021-7-31
KAM CHI MING CHRIS金志明TG062812023-10-31
KAM HO金昊TG093482022-5-31
KAM HOI HA金海霞TG059392023-9-30
KAM HUNG金紅TG014542022-6-30
KAM KWOK金國TG044772023-1-31
KAM KWOK SAU金國秀TG075592021-9-30
KAM LING金嶺TG014312022-6-30
KAM MAY LIN甘美蓮TG016132022-6-30
KAMPENG SUNISA洪沙TG069682021-2-28
KAM SUI YIN甘穗延TG025922022-6-30
KAM TAK CHEUNG金德昌TG012582022-6-30
KAM WING金穎TG025192022-6-30
KAM YUET HEUNG甘月香TG123442022-10-31
KAN CHI NAM簡熾楠TG044382023-1-31
KAN CHIU MING簡超明TG010292022-6-30
KANG DONGHWAN-TG088802021-2-28
KANG JIHUI康紀慧TG073002021-4-30
KANG MAN耿敏TG111992022-3-31
KANG PANG耿頻TG035952022-9-30
KANG TUNG康浵TG061042020-10-31
KAN HIU WAI簡曉慧TG116512022-12-31
KAN LEE菅莉TG036372022-9-30
KAN MEI YEE簡美兒TG013622022-6-30
KAN TAK YU MICHAEL簡德宇TG074162021-6-30
KAN TIK KA甘迪嘉TG127692022-10-31
KAN WING SHUN靳永信TG056362023-7-31
KAO CHI WEI RAINKIE高之威TG079162022-2-28
KAO ELAINE高子淇TG105782021-1-31
KAO PI-LIEN高碧蓮TG034342022-9-30
KASTER VIRA-TG116772021-5-31
KAT CHEUNG吉祥TG083282022-8-31
KAU CHING FONG苟正芳TG104532020-11-30
KAU KWOK CHING裘國程TG016932022-6-30
KAU SIU FUNG勾小峰TG048262023-2-28
KAWANO YOSHIHIKO河野吉彥TG052332023-4-30
KE FANG柯芳TG094632022-8-31
KEI YUEN HUNG暨琬虹TG109532021-11-30
KEO NYDA張寶儀TG126392021-12-31
KEUNG FUNG HA姜逢霞TG030732022-6-30
KEUNG LAI LING姜麗玲TG070142021-3-31
KEUNG SAU姜秀TG032732022-6-30
KEUNG SHUE WING姜樹榮TG108662021-9-30
KEUNG WAI KUEN姜偉權TG117072023-3-31
KEUNG WING IN姜穎姘TG115602022-11-30
KEUNG WING KIT姜榮傑TG126852022-5-31
KHAMSONGMUANG MILTRA-TG105102020-12-31
KHAN HAMID-TG121862021-11-30
KHO JUNG CHAN高定贊TG090702021-3-31
KIKABHOY AZHAN何嘉山TG110242021-12-31
KI LOK YEE AMY祁樂儀TG070032021-3-31
KIM BYUL-TG095102021-9-30
KIM BYUNG JIN金炳鎮TG056802020-11-30
KIM CHAN金燦TG086502020-12-31
KIM CHEON金天TG122122020-12-31
KIM DAEYOUNG-TG095822020-12-31
KIM HYESUN金慧善TG095752020-12-31
KIM HYUNG JOONG-TG114242020-11-30
KIM HYUNWOO金鉉祐TG090722021-9-30
KIM JAEHA -TG126242020-12-31
KIM JAEYOUNG金在泳TG103562020-11-30
KIM JEONG SOO-TG126222020-12-31
KIM JIN金珍TG098382020-12-31
KIM JIN金珍TG125672021-8-31
KIM JUNGMIN金町珉TG089342021-4-30
KIM KWANGCHUL金光哲TG113792020-10-31
KIM KYEONG MAN金炅滿TG087792020-10-31
KIM MI JOUNG-TG094952021-8-31
KIM MIN HYUNG-TG108362021-8-31
KIM NAK YON金樂年TG094922021-8-31
KIM OK SUN金玉順TG071292020-11-30
KIM PYUNGGU-TG124042021-4-30
KIM SAMDUG金森德TG101922020-12-31
KIM SANG-KYUN-TG121422020-10-31
KIM SEOUNG KUN-TG088232020-12-31
KIM SE YOUNG金世泳TG088162020-11-30
KIM TAEHO-TG124762020-10-31
KIM TAE JOONG金泰中TG098362021-4-30
KIM YEONSOO金娟秀TG122652021-7-31
KIM YONG-TG105522021-3-31
KIM YONG RAN金英蘭TG094962020-10-31
KIM YOO YEON-TG113452021-6-30
KIM YOUNG AE金英愛TG124162021-6-30
KIM YOUNG MI金英美TG053722021-6-30
KIM YOUN MI-TG088152021-3-31
KIM YU MI金有美TG124722020-10-31
KIM YUNAH金潤我TG125982020-10-31
KIT HIU KWAN IVY揭曉君TG018092022-6-30
KIU PUI WAH KATE喬佩華TG019892022-6-30
KIYOHARA HIDEFUMI清原秀史TG052342023-4-30
KNOPOVA ANNA-TG115282020-10-31
KO CHING BONG CHRISTOPHER高正邦TG115862022-11-30
KO CHOI WAN高彩雲TG016402022-6-30
KO EUNA-TG096142021-3-31
KO FAN高芬TG045092023-1-31
KO HING CHUEN高慶泉TG015802022-6-30
KO HO TAI高浩泰TG031632022-6-30
KO KA FAI高嘉徽TG079082022-2-28
KO KI高琪TG109852021-12-31
KO KIN高健TG028542022-6-30
KOK JEN SIN KENNY郭演新TG030892022-6-30
KO LIK高力TG015862022-6-30
KO LUNG高龍TG023102022-6-30
KO MAN KUEN高文娟TG016522022-6-30
KO MING CHAK高銘澤TG120742021-8-31
KO NGA LING高雅玲TG093262022-4-30
KO NGA PING PURPLE高雅萍TG025852022-6-30
KONG FANRONG孔凡榮TG038062022-9-30
KONG HIN SANG江顯生TG018472022-6-30
KONG HOI YAN江凱欣TG098482023-2-28
KONG KIT SHEUNG江傑嫦TG040092022-10-31
KONG KWAN ICE江群TG073912021-6-30
KONG LAI MUI江麗梅TG018382022-6-30
KONG MANG WA江孟樺TG120132021-4-30
KONG MAN TING江敏婷TG098082023-1-31
KONG MEI MUI江美梅TG021212022-6-30
KONG NAM CHUN江南珍TG106892021-4-30
KONG SIU PING江少萍TG121552021-10-31
KONG SIU YUNG江少容TG037282022-9-30
KONG YAT SHING TERRY江日城TG088952021-2-28
KOO HYOUNG MO具炯模TG088842021-6-30
KOO JUNMO具俊模TG125602021-6-30
KOO LO WING BETTY古路榮TG010312022-6-30
KOO TIN古田TG123282022-9-30
KOO YIN LING古燕玲TG126052021-10-31
KO PO CHU高寶珠TG088762021-1-31
KOSACHEVSKAYA LIUBOV-TG107042021-5-31
KO SHU SUSANNA高舒TG039582022-10-31
KOT HING WAH葛興華TG069502021-2-28
KOU XIAOLAN寇小蘭TG111292022-2-28
KO WAI SIM高慧嬋TG109442021-10-31
KO WAI YIN高偉然TG077392021-11-30
KO YUEN YUEN高圓圓TG053332023-5-31
KO YUET LUN高越麟TG105192023-12-31
KU CHI HUNG辜志洪TG017742022-6-30
KU HIU KONG顧曉剛TG033522022-8-31
KUI LAM瞿琳TG045762023-2-28
KU KANNIKAR古嘉欣TG120462021-6-30
KU KA WAI JUPITER古嘉惠TG038402022-9-30
KU KIN PING顧建平TG011412022-6-30
KUK WA曲華TG039372022-9-30
KU KWOK WAH古國華TG024162022-6-30
KU LO PING顧璐冰TG038812022-9-30
KU MAN WAI BENNY顧文偉TG049852023-3-31
KUM CHUN TONG甘鎮堂TG106712021-4-30
KU MUN FAI RAYMOND古敏輝TG116302022-12-31
KUN CHUN CHU管珍珠TG017372022-8-31
KUNG CHUNG FOON龔從寬TG125222021-3-31
KUNG KAM HANG龔錦行TG011202022-6-30
KUNG KIN KI ANDY貢健基TG127162022-6-30
KUNG KIN YIP FRANKIE貢健業TG127032022-6-30
KUNG LAI KWAN龔麗君TG039512022-10-31
KUNG LAN WAN龔蘭雲TG093572022-5-31
KUNG LU PING龔路坪TG029772022-6-30
KUNG SHEUNG LING龔常靈TG016262022-6-30
KUNG TAN FUNG龔誕鳳TG015062022-6-30
KUNG TIN WAI STANLEY龔天威TG067392020-12-31
KUNG WAI KAN LOUIS龔偉勤TG044702023-1-31
KUNG YING龔英TG048462023-3-31
KUN HIU LUI管曉蕾TG054132023-5-31
KU YIU MING辜耀明TG040592022-10-31
KU YUK WAI古毓慧TG049142023-3-31
KWAI KAM TAI季金娣TG026382022-6-30
KWAN CHI KEUNG關志強TG013562022-6-30
KWAN CHI MING關紫明TG084282022-11-30
KWAN CHIM YUEN JIMMY關占元TG082842022-7-31
KWAN CHUI WAH關翠華TG024252022-6-30
KWAN CHUN FAI關振輝TG071882021-4-30
KWAN FAT SHING關發聲TG106592021-3-31
KWAN KA LEE CARRIE關嘉莉TG073262021-5-31
KWAN KIN關健TG089272021-4-30
KWAN KWOK KWONG關國光TG025402022-6-30
KWAN LONG HEI MATTHEW 關朗曦TG128392023-7-31
KWAN MING KIN關明堅TG031562022-6-30
KWAN PIU關標TG013872022-6-30
KWAN SAI PING ANTHONY關世平TG112932022-4-30
KWAN SHUN KEE關信基TG128482023-10-31
KWAN SIN SING關先聲TG067462020-12-31
KWAN SIU YUEN關紹圓TG087772020-10-31
KWAN WAI CHEE關蕙芝TG025912022-6-30
KWAN WAI KIN關偉健TG111632022-2-28
KWAN WAI KIT關惠潔TG024362022-6-30
KWAN WAI MING關慧明TG061482020-10-31
KWAN ZUN MIN SAMUEL關新民TG043942022-12-31
KWOK CHEUNG HONG郭祥康TG010142022-6-30
KWOK CHI YAN WILLIAM郭智仁TG118892020-11-30
KWOK CHUN KIT郭俊傑TG122922022-5-31
KWOK DICK CHI WILLIAM郭迪智TG111302022-2-28
KWOK FOON HAI郭歡喜TG033642022-8-31
KWOK HAU LING郭巧玲TG052132023-4-30
KWOK HING PIU郭慶彪TG018422022-6-30
KWOK HO YIN郭浩然TG124612023-9-30
KWOK KA HEI郭珈希TG021892022-6-30
KWOK KAN郭瑾TG091722021-12-31
KWOK KAN BOR郭耿波TG108622021-9-30
KWOK KIN郭健TG058442023-9-30
KWOK KIN LAP郭健立TG052412023-4-30
KWOK KIT LING KITTY郭潔玲TG031292022-6-30
KWOK KIT PO郭洁波TG011572022-6-30
KWOK LAI CHUN郭麗珍TG116322022-12-31
KWOK LAI LING ISIS郭麗玲TG052442023-4-30
KWOK LAM CHUEN郭林泉TG089772021-6-30
KWOK LEUNG郭亮TG120232021-4-30
KWOK MAY LING ANITA郭美玲TG123002022-5-31
KWOK MAY WAN郭美雲TG036602022-9-30
KWOK MING CHIU郭明朝TG045862023-2-28
KWOK MOON KAN ELLIS郭滿根TG087382023-9-30
KWOK OI KIU MANDY郭愛嬌TG049982023-4-30
KWOK OI KWAN ANNIE郭愛君TG120472021-6-30
KWOK PING PING郭冰冰TG019682022-6-30
KWOK PO YEE MARIA郭寶儀TG099172023-3-31
KWOK PUI PUI CATHERINE郭佩佩TG031022022-6-30
KWOK SAU KUEN郭秀娟TG012432022-6-30
KWOK SAU MUI郭秀梅TG089852021-6-30
KWOK SEE YU郭思妤TG096622022-11-30
KWOK SHEUNG郭常TG120352021-5-31
KWOK TAK FONG郭德芳TG039542022-10-31
KWOK TING TING郭婷婷TG012942022-6-30
KWOK TSZ KI郝梓淇TG013802022-6-30
KWOK WANG郭宏TG033112022-8-31
KWOK WING YIN HENRY郭頴賢TG097872022-12-31
KWOK YI KI郭綺琪TG121632021-10-31
KWOK YUEN YEUNG郭鴛鴦TG081752022-5-31
KWOK YUET YING JOANNA郭月瑛TG097402022-11-30
KWOK YUI郭蕊TG035212022-9-30
KWONG KIN KONG鄺健江TG106852021-4-30
KWONG OR NA鄺婀娜TG030052022-6-30
KWONG PO LING SANDY鄺寶鈴TG102452023-8-31
KWONG SHUI YEE SANDY鄺瑞儀TG097422022-11-30
KWONG SHUN MING鄺順明TG019992022-6-30
KWONG SIU HUNG鄺兆雄TG116062022-11-30
KWONG SIU WAH鄺兆華TG091202021-10-31
KWONG STELLA WAI YING鄺惠英TG089592021-5-31
KWONG SUI LAN鄺瑞蘭TG039612022-10-31
KWONG WAI WING FRANCIS鄺偉榮TG082652022-7-31
KWONG WING MING鄺永明TG010472022-6-30
KWONG YIU LUN鄺耀倫TG128152023-3-31
KYE SUNGKOOK-TG121602020-11-30
KYI MA THAING祁朝慧TG090232021-8-31